Regulamin

Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część umowy pomiędzy Convert Serwis. z biurem handlowym mieszczącym się przy ul. Elbląskiej 37, 01-737 w Warszawie oraz Klientem, zawieranej poprzez złożenie i potwierdzenie zamówienia lub złożenie zamówienia i dokonanie przelewu zgodnie z treścią regulaminu oraz instrukcji dostępnej na stronie.

Regulamin

Sklep inernetowy, działający pod adresem: www.convert.net.pl

prowadzony jest przez firmę Convert Serwis. wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej.

nr NIP 125-001-85-10, nr Regon 142307211

z biurem handlowym w Warszawie przy ul. Elbląskiej 37, 01-737 Warszawa

Regulamin zakupów

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez strony www.convert.net.pl w wyjątkowych przypadkach telefonicznie (+48) 503 056 680 lub tel/fax 22 663 52 96, Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o przyjęciu zamówienia przez sklep.
 3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili gdy płatność za zamówiony towar znajdzie się na koncie sklepu
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany e-mailem lub telefonicznie o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać zamówienie do momentu wystawienia faktury.
  Klient może wprowadzić zmiany lub wycofać złożone zamówienie telefonicznie (+48) 503 056 680, faksem 22 663 52 96 lub emailem convert@convert.pl Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
 8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (22 %). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Towar, który jest dostępny na magazynie dostarczony jest do Klienta w ciągu od 24 do 48 godzin od złożenia zamówienia (w dni robocze)
  W przypadku jeśli zamówiony towar jest niedostępny w określonym terminie, Sprzedawca informuje Kupującego o przewidywanym czasie dostawy. Kupujący może wówczas odstąpić od transakcji.
 10. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy
  Przesyłki dostarcza:
  Patron Service
 11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;
  • przelewem bankowym na konto Convert  : PKO Bank Polski
  • Konto: 27 1020 1042 0000 8902 0425 6210
  • koszt przesyłki uzależniony jest od wagi i wynosi odpowiednio : dla przesyłek do 5kg ( 17 zł przelew, 23 zł pobranie. dla przesyłek do 30kg ( 25 zł przelew, 35 zł pobranie )
  • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
   Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Musi być zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
   Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 12. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją 12 miesięczną gwarancją producenta.
 13. Reklamacje
  Podczas odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien sprawdzić poprawność działania sprzętu w obecności kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku przedstawienia protokołu uszkodzenia podpisanego przez kuriera.

  Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia prosimy o kontakt na e-mail:convert@convert.pl z opisem wady. Następnie Kupujący powinien odesłać go na adres Convert  , ul. Elbląska 37, 01-737 Warszawa , tel 22 832 36 81
  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji na konto bankowe Klienta. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę.

  Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.

  Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów magazynowych), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Convert  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.
 15. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 16. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby właściciela Convert
 17. Ochrona danych osobowych
  Dane osobowe przekazywane nam przez Kupujących są przetwarzane przez Convert
  Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy
  • wysłania zamówienia oraz
  • w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Convert
  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

  Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.